مهره های شطرنج

بازدید : 6313   |  

رنگ :

مهره های شطرنج
کیفیت عالی
در دو رنگ مشکی و سفید

ارتفاع : سرباز ۱۸ سانتی متر
شاه 36 سانتی متر


مهره های شطرنج
کیفیت عالی
در دو رنگ مشکی و سفید

ارتفاع : سرباز ۱۸ سانتی متر
شاه 36 سانتی متر

نظرات کاربران