بارگیری...

جاعودی صخره ای

بازدید : 5675

جاعودی صخره
اصلی
مخصوص عود ابشاری که دود به سمت پایین و در مسیر صخره حرکت میکنه


قیمت: 228,000 توماندر صورت نیاز به راهنمایی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن همراه :   09151125836

تلفن ثابت :   05137263286