بارگیری...

مجسمه پیائو | فنگ شویی

بازدید : 2542

مجسمه پیائو که درحقیقت شیر هستند
وظیفه محافظت از خانه، محل کار و زندگی شمارا دارند


قیمت: 198,000 توماندر صورت نیاز به راهنمایی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن همراه :   09151125836

تلفن ثابت :   05137263286

مجسمه پیائو از قرن ها پیش در آسیای شرقی نماد اقتدار و عظمت درباریان بوده و هر امیری برای حفاظت از قصر خود دو نماد پیائو را در ورودی قصر خود میگذاشته است